Sunday, July 26, 2009

Podium yang miss sikit

5714

Today Sportstoto 1st Prize:6451 & 3rd Prize 5746.

Road to podium.

Kemungkinan besar terlalu banyak orang hantam nombor ini.:) Ingat. Sportstoto,Damacai,Magnum dan sebagainya ialah institusi untung. Kerajaan juga kenakan hasil-hasil daripada mereka. Mereka tak akan membuat business yang rugi. Setiap draw anggaran satu syarikat boleh untuk bermillion ringgit. Kadangkala,nombor yang dibeli terlalu berat ia akan berlari di sana dan sini ataupun lari bertempiaran. :) Disebabkan itu master akan menghadkan pengikut-pengikut kepada 3,000 sahaja di seluruh Malaysia.

Kami tetap akan mengusaha untuk menyelesailan masalah ini untuk menambahkan pengikut-pengikut master dengan tak terhad.

Jangan bimbang, kepada yang ingin menambahkan pendatapatan yang extra. Master juga bertujuan dan sedang merancang bukan sekadar 4D tetapi yang project atau peluang yang mendapatkan pendapatan yang lebih mantap lagi kukuh untuk jangka panjang.

ONE MASTER . ONE MIKAYA / ME KAYA makna kita sudah kaya. ONE PODIUM. ONE SUCCESS.


No comments:

Post a Comment